ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ: ພຶດສະພາ (06)/2024

​ລ/ດ
​ຊື່ຫຼັກ​ສູດ
​ວັນ​ທີ​ຈັດ​ຝຶກ
​ລາຍ​ລະ​ອຽດຫຼັກ​ສູດ
​ໝາຍ​ເຫດ
1
“ການ​ສື່​ສານ​ພາຍ​ໃນ​ອົງ​ກອນ​ເພື່ອຄວາມ​ສຳ​ເລັດ” Effective Communication Within the Organisation
ວັນ​ທີ: 11-12/06/2024, 2ມື້
2
“ຝຶກອົບຮົມ​ໃຫ້​ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ” Training of Trainer
ວັນ​ທີ: 17-21/06/2024, 5ມື້
3
“ການພັດທະນາທັກສະຫົວໜ້າຄຸມງານ” Supervisor development Skills
ວັນ​ທີ: 25-26/06/2024, 2ມື້

ແຜນຝຶກອົບຮົມເດືອນ: ພຶດ​ສະ​ພາ (05)/2024

​ລ/ດ
​ຊື່ຫຼັກ​ສູດ
​ວັນ​ທີ​ຈັດ​ຝຶກ
​ລາຍ​ລະ​ອຽດຫຼັກ​ສູດ
​ໝາຍ​ເຫດ
1
“ເຕັກ​ນິກ​ການສ້າງ​ຄວາມ​ພຶງ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ-ຕໍ່ວ່າຂອງ​ລູກ​ຄ້າ”
ວັນ​ທີ: 10-11/05/2024, 2ມື້
2
“ການ​ບໍລິຫານບຸກຄະລາ​ກອນຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” (Modern Successful HRM)
ວັນ​ທີ: 21-23/05/2024, 3ມື້
3
“ເຕັກນິກການ​ຂາຍ ແລະ​ ການຕະຫຼາດ​ໃຫ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ”
ວັນ​ທີ: 28-29/05/2024, 2ມື້
4
“ເຕັກ​ນິກ​ການ​ເປັນເລ​ຂາ ແລະ ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ມື​ອາ​ຊີບ” (Technique to be a Professional secretary/assistant)
ວັນ​ທີ: 27-29/05/2024, 3ມື້