ຫຼັກ​ສູດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ ແທັກ​ໂດ ປະ​ກອບ​ມີ 7ພາກ

1. ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ

 1. ເຕັກນິກການອ່ານ ແລະ ການເຂົ້າໃຈບົດລາຍງານການເງິນ ສຳລັບຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບັນຊີ
 2. ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນຍຸກໄໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
 3. ເທັກນິກການບໍລິຫານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
 4. ເຕັກ​ນິກ​ການ​ມອບ​ໝາຍວຽກ​, ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ ​ ຕິດ​ຕາມ​ວຽກ ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ
 5. ສູດລັບການເປັນເລຂາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍມືອາຊີບ
 6. ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການມອບຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
 7. ການເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ເກັ່ງ
 8. ການພັດທະນາທັກສະຫົວໜ້າຄຸມງານ
 9. ເຕັກນິກການບໍລິຫານຫ້ອງການສະໄໝໃໝ່
 10. ການພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີທຸກ 1ນາທີ
 11. ເທັກນິກການນໍາສະເໜີແບບມືອາຊີບ
 12. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 5ສ ແລະ ຈັດເກັບເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບຽບ(ຫາງ່າຍ)
 13. ເຕັກນິກໃນການສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນພິທີ່ກອນ
 14. ບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ການເປັນພິທີກອນມືອາຊີບ
 15. ເທັກນິກການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈ
 16. ການບໍລິຫານວຽກບຸກຄະລາກອນສຳລັບຫົວໜ້າງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ
 17. ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະຊຸມ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດ​ທິພາບ
 18. ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ໂດຍມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈ
 19. ການບໍລິຫານສາງສິນຄ້າ
 20. ການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ພິບໄຫວໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

2. ການ​ຕະຫຼາດ-ການ​ຂາຍ

 1. ການວາງແຜນການຕະຫຼາດຍຸກໃໝ່
 2. ການຕິດຕາມ ແລະ ເກັບໜີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
 3. ການບໍລິການດ້ວຍໃຈ ແລະ ເປັນພະນັກງານທີ່ດີເລີດ
 4. ກົນລະຍຸດການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດເພື່ອເພີ້ມຍອດຂາຍ
 5. ພື້ນຖານການບໍລິການທີ່ດີເລີດສຳລັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບຮັບ AEC
 6. ເຕັກນິກການ​ຂາຍ ແລະ​ ການຕະຫຼາດ​ໃຫ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ
 7. ວິທີ່ການສ້າງສື່ໂຄສະນາ ເພື່ອເພີ້ມຍອດຂາຍ
 8. ເຕັກນິກການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ແລະ ວາງກົນລະຍຸດການຄ້າເສລີ
 9. ການບໍລິການເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
 10. ການ​ຈັດ­ການ​ກັບ​ລູກຄ້າໃຈຮ້າຍ-ຕໍ່​ວ່າຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ­ສິດ​ທິ​ພາບ
 11. ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ
 12. ການບໍລິການລູກຄ້າແບບມືອາຊີ
 13. ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັພະນັກງານ(ໃຫ້ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຮັກອົງກອນ)
 14. ເຕັກນິກ​ການ​ຂາຍ​ຢ່າງ​ມື​ອາ­ຊີບ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຍອດ​ຂາຍ

3. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົມ​ຊົນ

 1. ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ
 2. ການບໍລິຫານບັນຊີໂຄງການ
 3. ເຕັກນິກການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
 4. ການບໍລິຫານໂຄງການຍຸກໄໝ່ໃຫ້ສຳເລັດ
 5. ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກາຍເປັນຄູຝຶກທີ່ມີີປະສິດທິພາບ TOT
 6. ການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີມີປະສິດທະພາບສຳລັບນັກພັດທະນາ
 7. ເທັກນິກການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
 8. ການຕະຫຼາດສຳລັບສິນຄ້າຊຸມຊົນ
 9. ການລ້ຽງໄກ້ພື້ນບ້ານ
 10. ການບໍລິຫານການເງິນໂຄງການສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກບັນຊີ

4. ການສ້າງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ SMEs

      1. ການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຍຸກໃໝ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
      2. ການ​ວາງ​ແຜນ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ເງິນ ແລະ ການ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ສົດ
      3. ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ໃໝ່

5. ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ ແລະ ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ

 1. ຄວາ​ມຮູ້​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດຂອງສະຫະກອນ
 2. ການຕິດຕາມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ແລະບໍລິຫານ​ກຸ່ມເພື່ອ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ
 3. ການສ້າງ​ແລະບໍລິຫານ​ກອງ​ທຶນ​ຂອງກຸ່ມ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກໍາ​ໄລ
 4. “Project Management” for Small Holder Project (ບໍ່ມີOutline ພາສາລາວ)
 5. ນະໂຍບາຍແລະຂັ້ນຕອນບໍລິຫານສິນເຊື່ອ
 6. ການ​ຄວບ​ຄຸມ ແລະ ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ

6. ​ການ​ສ້າງ​ສິນ​ຄ້າ​ຊຸມ​ຊົມ ODOP

ກຳ​ລັງ​ປັບ​ປຸງ

7. ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ

ກຳ​ລັງ​ປັບ​ປຸງ