ສູນ​ທີ່​ປຶກ​ສາ ແທັກ​ໂດ TACDO Consulting Center 
PO BOX: 7382, Donpamai Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Laos Tel:(+ 85630) 5516372 Mobile: (+85620) 55824448, 020 55767006, Email: tacdocenter@yahoo.com : www.tacdocenter.com

​ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່