ຫຼັກ​ສູດ: “ການເພີ້ມທັກສະຄວາມຮູ້ແມ່ບ້ານຍຸກໃໝ່”, ວັນ​ທີ:19-20/07/2024 (2ມື້)

ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງຫຼັກ​ສູດ:
ດັ່ງທີ່ຮູ້ນຳກັນວ່າຝ່າຍແມ່ບ້ານມີໜ້າທີ່ສຳຄັນບໍ່ຫຼຸດຝ່າຍອື່ນໆເລີຍ, ແມ່ບ້ານເປັນ ບຸກຄົນສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບສ່ວນລວມຂອງທີມງານໃນບໍລິສັດ, ເປັນຜູ້ທີ່ໃກ້ສິດກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງພະນັກງານ ແລະ ແຂກພາຍນອກ, ຖ້າມີບ້ານເປັນມືອາຊີບ ຈະຫຼຸດການຕໍ່ວ່າຂອງ ພະນັກງານ ແລະ ແຂກທີ່ມາພົວພັນ,ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຟຸ້ມເຟືອຍຂອງການນຳໃຊ້ເຄືອງຂອງຕ່າງໆ… ຊ່ອຍຮັກສາໃບໜ້າຂອງຫ້ອງການ, ເຮືອນຊານ…ເພາະແມ່ບ້ານເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງຕັ້ງແຕ່ຄວາມສະອາດຮຽບຮ້ອຍ ຈົນເຖິງ ຄວາມສະອາດພາຍໃນຂອງສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ລວມທັງ ບ່ອນຮັບແຂກ, ແລະ ບ່ອນອື່ນໆບໍລິເວນພາຍໃນແລະນອກອາຄານເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເກີດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈໃນຄວາມສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຂອງບໍລິສັດເພື່ອເປັນສ່ວນໜື່ງທີ່ສາມາດດຶງດູດລູກຄ້າໃຫ້ເດີນທາງມາໃຊ້ບໍລິການອີກໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ໄປ.

ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ຫລັກສູດ:
1. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງ​ມື​ ແລະ ​ນ້ຳ​ຢາ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ
2. ວິທີ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ແລະ​ການ​ດູແລຮັກສາ
3. ວິທີ​ການ ຂັ້ນ​ຕອນ ແລະ ຫຼັກ​ການເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ
4. ການປະຖົມພະຍາ​ບານ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ກັບວຽກ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ
5. ການ​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ຄິດ​ບວກ​ /ຫົວ​ໃຈ​ການ
6. ຝຶກ​ປະຕິບັດການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ(ເຊັ່ນ: ໄມ້ຟອຍກວດ, ໄມ້ຖູພື້ນ, ເຄື່ອງ​ດູດ​ຝຸ່ນ,ເຄື່ອງ​ຂັດ​ພື້ນ ແລະ​ອື່ນ ໆ)
7. ຝຶກ​ປະຕິບັດການ​ຂັດ​ລ້າງ​ພື້ນ​ອາ​ຄານ ແລະ ​ຝຶກ​ປະຕິບັດການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ  
8. ຕອບ​ຂໍ້​ຊັກ​ຖາມ/ທົບ​ທວນ​ຄວາມ​ຮູ້/ທົດສອບ​ຄວາມ​ຮູ້
9. ເຕັກ​ນິກ​ການ​ພັບ​ຜ້າ ການ​ປູ​ຕຽງ ການ​ພັບ​ປະ​ດັບ​ຈັດ​ວາງ​ຜ້າ​ໃຊ້​ສອຍ​ໃຫ້​ສວຍ-ງາມ​ໃນ​ຫ້ອງ​ພັກ​ໂລງ​ແລມ ການ​ລີດ​ຜ້າ  
10. ຄວາມສຳຄັນຂອງການມີ ຈັນຍາບັນທີ່ດີຂອງແມ່ບ້ານ(ການສ້າງພາບພົດໃຫ້ສຳນັກງານ, ການເບີ່ງແຍງເຄືອງຮັບໃຊ້ຂອງຫົວໜ້າແລະພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດທີ່ສຸດ)…

ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່:
ໄລຍະ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ:  2ມື້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ: ແທັກໂດ,ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ