ຫຼັກ​ສູດ: “ການບໍ​ລິ​ຫານ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ”, ວັນ​ທີ: 17-18/07/2024 (2ມື້)

ຄວາມສໍາຄັນ
Customer Relationship Management (CRM) (ການ​ບໍລິຫານ​ຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ​) ຖື​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ສຳຄັນ​ປະ​ເດັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ນັກ​ການ​ຕະຫຼາດ​ລຸ້ນ​ໃໝ່​ທີຕ້ອງ​ໄດ້ສຶກສາ ​ແລະ ທໍາ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກເຊິ່ງ​ ທັງ​ນີ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ປະໂຫຍດ​ໃນ​ການເຮັດ​ທຸລະກິດ​ ໃນ​ຍຸກ​ປະຈຸບັນ​ສະພາ​ວະ​ທາງ​ການ​ຕະຫຼາດ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ແລະ ​ທະວີ​ຄວາມ​ຮຸນແຮງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ​ ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ທັງ​ຫຼາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ສົບ​ບັນຫາ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່ເກິດຂື້ນ​ນີ້​ ເຮັດໃຫ້​​ທຸລະກິດ​ຕ່າງ​ໆ​ ຫັນ​ມາ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ກັບ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ປະຈຸບັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ເຊິ່ງ​ນອກ​ຈາກ​ນີ້ຍັງລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຫາ​ລູກ​ຄ້າ​ໃໝ່​ ແລະ ​ການ​ດຶງ​ລູກ​ຄ້າ​ເກົ່າ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດຕໍ່ກັບ​ທຸລະກິດ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ວິທີ​ການ​ບໍລິຫານ​ງານ​ລູກ​ຄ້າ​ສຳພັນ​ (CRM) ເຂົ້າ​ມາ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ທຸລະກິດ,​ ດັ່ງ​ນັ້ນ​: ນັກ​ບໍລິຫານ​ທາງ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ​ ​ທຸລະກິດ​ທັງ​ຫຼາຍ​ຕ່າງ​ສັນ​ຫາ​ວິທີ​ການ​ຕ່າງ​ໆລວມ​ເຖິງ​ກົນລະຍຸດ​ໃໝ່​ໆ​ ມາປະ​ຍຸກ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ສັກ​ກາຍະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ ແລະ ຍາດແຍ່ງ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ທາງ​ການຕະຫຼາດ​ ແລະ​ ນໍາການ​ບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ​ (CRM) ມາ​ປັບ​ໃຊ້​ກັບ​ທຸລະກິດ ເຊິ່ງຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ ແລະ ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຕໍ່​​ທຸລະກິດ.

ຈຸດປະສົງ:
1. ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ສັກກາຍະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ ແລະ ​ຊ່ວງ​ຢາດແຍ່ງຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ທາງ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ແບບ​ CRM
2. ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຍອດ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ​ຫຼື ​ບໍລິການ​ຂອງ​ທຸລະກິດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ແລະ ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ພາກ​ອຸດສາຫະກຳ​
3. ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຕໍ່​ແນວ​ຄິດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ແບບ​ສ້າງ​ສຳພັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​.
4. ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຊື່ສັດ​ (Loyalty Brand) ຕໍ່​ທຸລະກິດ ​ຫຼື​ບໍລິການ​ ແລະ ​ມີ​ທັດ​ສະນະຄະ​ຕິ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ ຫຼື ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ທຸລະກິດ​.
5. ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ມີ​ການ​ແນະ​ນຳ​ສິນ​ຄ້າ ​ຫຼື ​ບໍລິການ​ຕໍ່ໄປ​ຫາ​ຜູ້​ອື່ນ​ເກີດ​ການ​ເວົ້າ​ແບບ​ປາກ​ຕໍ່​ປາກ​(Words-of-mouth) ໃນ​ທາງ​ບວກ

ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ:​
1. ວິ​ເຄາະ​ຕະຫຼາດຍຸກ​ປັດຈຸບັນ​, ກົນ​ລະຍຸດ​ທາງ​ການ​ຕ​ະຫຼາດ​ ທີ່​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ໄປ​
2. ແນວ​ຄິດ​ການ​ຕະຫຼາດ​ສ້າງ​ສຳພັນ​ລູກ​ຄ້າ​ ແລະ​ ຄວາມໝາຍ​ຂອງ​ CRM
3. ການ​ຈັດ​ໂຄງ​ສ້າງ​ເພື່ອ​ຕອບສະຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​
4. ຮຽນ​ຮູ້​ເຖິງ​ລະ​ດັບ​ ແລະ ​ຮູບ​ແບບ​ການສ້າງ​ສຳພັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​
5. ວິທີ​ການ​ເກັບຮັກສາ​ລູກ​ຄ້າ​ປັດຈຸບັນ​ ແລະ​ ຫາ​ລູກ​ຄ້າ​ໃໝ່ ​ແລະ ​ດຶງ​ລູກ​ຄ້າ​ເກົ່າ​
6. ການສ້າງ​ສຳພັນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ພະ​ນັກ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ບໍລິສັດ​ ແລະ ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ ທາງ​ທຸລະກິດ​
7. ການສ້າງ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ ແລະ​ ສ້າງ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ໃຫ້​ທີມ​ງານ​
8. ການ​ວິ​ເຄາະ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ທາງ​ການ​ຕະຫຼາດ​ (Market Segmentation)
9. ກິດຈະກຳ​ການ​ຕະຫຼາດ​ເພື່ອ​ສ້າງຄວາມສໍາ​ພັນ​​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​
10. ການສ້າງຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ​11. ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃໝ່​ທີ່​ເອີ້ນວ່າ​ “ການ​ສະໜັບ​ສະໜູນ​ການ​ຂາຍ​”

ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ:
ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ, ບຸກຄະລາກອນ/ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ພະນັກງານຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ, ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ເວ​ລາ ແລະ ສະ​ຖານ​ທີ່:
ວັນທີ: 17-18 /07/2024, ຫ້ອງປະຊຸມ ແທັກໂດ, ບ້ານ. ດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງ. ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.